వివాహ వస్త్రాల చరిత్ర

వధువులు ఎప్పటికీ తెలుపు రంగులో వివాహం చేసుకున్నట్లు అనిపించవచ్చు, కానీ ఇది అలా కాదు. అన్ని తెల్లటి వివాహ దుస్తులను ధరించే ధోరణి నాటిది ...ప్రజలు ఎందుకు వివాహం చేసుకుంటారు?

పెళ్లి జంటలు పరిపూర్ణ వివాహ దుస్తులను ఎన్నుకునేటప్పుడు, యోగ్యతలను చర్చించేటప్పుడు ప్రజలు ఎందుకు వివాహం చేసుకుంటారు అని ఆశ్చర్యపోవడం అసాధారణం కాదు ...

వివాహ సహాయాల చరిత్ర

అతిథులకు వివాహ సహాయాలు ఇచ్చిన చరిత్ర 16 వ శతాబ్దంలో ప్రారంభమైంది. ఆధునిక పెళ్లి జంటలు ఇప్పటికీ వారి అతిథులను వారి జ్ఞాపకార్థం ఇంటికి పంపుతారు ...వెస్ట్రన్ వెడ్డింగ్స్ చరిత్ర

పాశ్చాత్య చరిత్రలో, వివాహం ఒక ముఖ్యమైన సామాజిక ఒప్పందం మరియు సాంస్కృతిక కార్యక్రమంగా ఉంది. అయితే, వివాహాలు మరియు వివాహ సంస్థ ...

వెడ్డింగ్ రింగ్ చరిత్ర

ఈ రోజు, వివాహ ఉంగరం ఎప్పటికీ అంతం లేని ప్రేమ, భక్తి మరియు విధేయత యొక్క వాగ్దానాన్ని సూచిస్తుంది. సంక్షిప్తంగా, ఇది వివాహ ప్రమాణాల యొక్క భౌతిక ప్రాతినిధ్యం. ...వివాహ పార్టీల చరిత్ర

ఆధునిక వివాహాలలో వధువు పరిచారకులు మరియు తోడిపెళ్లికూతురు పాత్రలలో వివాహ పార్టీ చరిత్ర పెద్ద పాత్ర పోషిస్తుంది. సాంప్రదాయ పెళ్లి పార్టీ ఒకటి ...

వివాహ చిహ్నాలు

చాలా వివాహాలు వారి మతపరమైన ప్రాముఖ్యత కోసం నిర్వహించబడుతున్నప్పటికీ, అనేక వివాహ చిహ్నాలు అన్యమత నుండి ఉద్భవించాయని తెలిస్తే మీరు ఆశ్చర్యపోవచ్చు ...