పురుషుల హూప్ చెవి స్టైల్స్ యొక్క ఇన్స్ & అవుట్స్

పురుషుల హూప్ చెవిరింగుల విషయానికి వస్తే, ఎంచుకోవడానికి అనేక శైలులు ఉన్నాయి. కొనుగోలు చేయడానికి ముందు చూడవలసిన వివిధ రకాలు మరియు ముఖ్య అంశాలను బ్రౌజ్ చేయండి.